Herfst (voltooid leven)

Wind bespeelt de kruinen

zon met gouden stralen

verlicht gekleurde tuinen

met duizenden verhalen

 

Unieke elementen

door storm en tijd geaaid

tot mooie ornamenten

’t is wonderlijk gezaaid

 

Groen en onbezonnen

in Zijn hof geplant

zo is het begonnen

door Zijn Scheppingshand

 

Getekend door verhalen

daalt ’t blad nu naar beneden

gekleurd door zonnestralen

laat aardse grond zich kleden

 

Voltooid is pas het leven

met een Goddelijk signatuur

door de Schilder zelf gegeven

bepaalt Hij ons laatste uur.

 

 

Robert Doek

29-10-2016

 

image16

Ik hoor… en zie

Ik hoor muziek

van kogels fluiten

de akoestiek

van harten sluiten

 

Ik zie een pad

gevormd door haat

aan ’t eind een stad

waar liefde gaat

 

Ik hoor de toon

van geld en macht

en een patroon

van ’t kwaad dat wacht

 

Ik zie een stad

ineengestort

het mensenhart

…’t zelfde lot

 

Er roept een mens

nog klein en teer

’t heeft een wens:

geen oorlog meer!

 

Robert Doek

23-10-2016

ik hoor en zie

Nice (14-07-2016)

Blauw wit en rood

gevierd met ’t feestelijk licht

’t witte monster van de dood

heeft ellende aangericht

 

’t Kwam op grote wielen

’t heeft dromen uitgeblust

van groot en kleine zielen

daarbij de Franse kust

 

‘k Zoek naar rijke woorden

in onmacht en verdriet

en zoveel mensenmoorden

de juiste komen niet

 

en ik herhaal:

 

Geef de Liefde neem het niet

bezorg de ander geen verdriet

voor tranen die niet drogen

bid ik…weer…met gesloten ogen

 

 

 

Robert Doek

16-07-2016

 

www.robertdoek.nl

biddendfrankrijk

Goede Vrijdag

Met mijn schulden op Zijn rug

zwijgend door Jeruzalem

geeft Hij mij ’t Leven terug

door ’t kruis dat drukt op Hem

 

Gister nog Zijn zegen

met vrienden allemaal

heeft toen nog gelegen

aan ’t laatste Avondmaal

 

Vandaag is hij geslagen

op ’t hoofd een  doornenkroon

aan ’t kruishout zelf gedragen

hangt nu Gods eigen Zoon

 

God liet Hem toen alleen

in ’t donker drie uur lang

de hel die Hem verscheen

maakte Hem ten dode bang

 

Worstelend met verlatenheid

in diepste smart en rouw

voor mij een nieuwe weg bereid

dat God mij nooit verlaten zou.

 

Het donker werd verdrongen

met Licht door al zijn kracht

met lucht uit Jezus longen

riep Hij:  t’ is volbracht!

 

Denkend aan ’t kruisenhout

met Jezus eigen bloedstroom

bloeit er nu voor ons behoud

een nieuwe Levensboom.

 

In Vaders Hand gaf Hij de geest.

Zijn Liefde werd daar openbaar

voor jou en mij het allermeest

boog Hij het hoofd op Golgotha.

 

 

Robert Doek

25-03-2016 (Goede Vrijdag)

 

829782614

Witte donderdag (3) Matheus 26:36-75

Bloedend en zwetend

door mensen verlaten

Zijn handen geketend

door Roomse soldaten.

 

Ondanks Zijn macht

liet Hij zich leiden

naar ’t kruis dat wacht

’t zal mij bevrijden

 

Het ’t recht verbogen

door vals getuigen

Zijn mededogen

kon men niet buigen

 

De leugen waaide

hij kende Hem niet

de haan die kraaide

een klagers lied

 

Gespuwd, geslagen

in deze nacht

om mij te dragen

aan ’t kruis dat wacht.

 

 

Robert Doek

24-03-2016

petrus (101) LR verloochening